Hoàn thành việc thiết lập phiên bản đa ngôn ngữ của trang web chính thức của doanh nghiệp

2019-05-18 14:32:34 Scofield Chan 1

Trang web chính thức của phiên bản đa ngôn ngữ sẽ được chính thức ra mắt kể từ bây giờ.


Có thể chuyển đổi ở góc trên bên phải của miền địa phương


Phiên bản tiếng Việt, tiếng Ả Rập và tiếng Thái được thêm vào từ phiên bản tiếng Trung và tiếng Anh đơn giản


Tư vấn qua điện thoại
Tư vấn qua thư
Bản đồ trực tuyến
Dịch vụ khách hàng QQ